Inschrijven voor schooljaar 2017-2018

EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN!

Beste ouder,

Al geruime tijd verlopen de inschrijvingen voor basisscholen in Lokeren via een voorafgaande aanmeldingsprocedure. Deze afspraak werd in het LOP (lokaal overlegplatform) gemaakt met alle basisscholen (gewoon kleuter- en lager onderwijs), de stad en andere lokale onderwijs- en welzijnsactoren.

  • Broers en zussen van ingeschreven kinderen van geboortejaar 2016 kun je als ouder inschrijven op de school zelf in de loop van oktober-november 2017. Net als kinderen van personeel van de school. 

  • Alle andere kinderen die voor het eerst starten met of veranderen van school, worden tussen 14maart (14u) en 16april 2018 (middernacht) aangemeld op deze website. 

    • Na de aanmelding komt er een e-mail of brief (indien je zelf geen e-mailadres hebt opgegeven) met het bericht in welke school je kan inschrijven. Dit gebeurt binnen de week na het afsluiten van de periode.
    • Dit zal de school van eerste keuze zijn, als daar voldoende plaats is. Als er in die school onvoldoende plaats is voor alle leerlingen die zich aanmelden, dan kan dit een andere schoolkeuze zijn. Het kan ook zijn dat er geen school kan worden toegewezen.
    • Kinderen kunnen met deze brief vervolgens worden ingeschreven op de school tussen 26 april en 24 mei 2018.  Belangrijk: laat de periodes van aanmelden en inschrijven niet voorbijgaan!

Het is niet nodig om er zo snel mogelijk bij te zijn: het tijdstip van aanmelden is van geen tel. Zo lang je maar aanmeldt binnen de aangegeven periode is dat voldoende. Of je de eerste of de laatste dag aanmeldt, maakt dus geen enkel verschil.

Vrije plaatsen. Op de startpagina zul je voor elke inschrijvings- en aanmeldingsperiode kunnen zien in welke scholen er nog plaatsen zijn voor de verschillende geboortejaren/leerjaren. Dit is de situatie voor de start van de periode. 

BELANGRIJK! Geef minstens 3 scholen van voorkeur op! Als je maar één school opgeeft, en er is geen plaats, dan moet je wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode (1juni 2018) om te gaan inschrijven, en dat is alleen nog voor de beperkte resterende plaatsen op scholen die misschien niet in de buurt liggen of jouw voorkeur genieten. Je kan tot tien schoolkeuzes opgeven.

De rangordening verloopt via een procedure die werd afgesproken binnen het LOP en werd goedgekeurd door de Commissie inzake Leerlingenrechten. Meer info.

Meer info. Je vindt ook alle nodige info in de brochure die aan alle ouders van kinderen geboren in 2016 werd bezorgd via de post. De folder is ook beschikbaar op de scholen, in het stadhuis, bij de CLB’s en op nog enkele andere publieke plaatsen in Lokeren.

Wat als jouw kindje nu al op school zit en daar blijft? Dan hoef je niets te doen. Eens ingeschreven, blijft je kind ingeschreven op school.

Bij twijfel: raadpleeg de school, het CLB of de Dienst Samenleving van de stad (09 340 96 02) of bel of mail naar de deskundige van het LOP (Ministerie van Onderwijs en Vorming): Evy D'hollander, 0492 15 90 54 of evy.dhollander@ond.vlaanderen.be