Vrije plaatsen

Voor de aanmeldingsperiode verschijnt  een overzicht van het aantal vrije plaatsen per geboortejaar (voor de kleuters) en per leerjaar (voor de lagere school).